نام شرکت

ساینا پردازش گسترش شرق

نام مدیر عامل

هادی جمشیدی

ایده محوری

سامانه ردیاب کالاهای دیجیتال (همیاب 24)

تلفن شرکت

42637075

پست الکترونیک

www.hamyab24.com